Zmiany w egzaminie na prawo jazdy

Rok 2024 przywitał nas nowym rozporządzeniem w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Spośród zaproponowanych przez ministerstwo zmian, wybraliśmy dla was te, które będą miały bezpośredni wpływ na przebieg egzaminu na prawo jazdy.

Oto głębsze spojrzenie na trzy kluczowe nowości, które wkraczają w życie przyszłych kierowców.

1. Nowoczesna Weryfikacja Tożsamości:

 

Rewolucja cyfrowa wkracza do procedur egzaminacyjnych. Nowe przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2024 pozwalają wykorzystać aplikację mObywatel jako sposób potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do egzaminu. To krok w stronę uproszczenia i przyspieszenia procesu, przydatny również w przypadku obywateli Ukrainy, którzy będą mogli korzystać z dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

2. Informowanie o błędach podczas egzaminu.

 

Zmiana w tym zakresie polega na tym, że oprócz poinformowania osoby egzaminowanej o
nieprawidłowym wykonaniu zadania, egzaminator poda również nazwę tego zadania. Nie będzie musiał tego zrobić niezwłocznie, jak to miało miejsce podczas obowiązywania poprzedniego rozporządzenia. Wydaje się to jak najbardziej zrozumiałe, gdyż egzaminator, widząc złożoną sytuację drogową w danej chwili, wymagającą zwiększonej uwagi od osoby zdającej, nie będzie jej dodatkowo obciążał informacją o nieprawidłowości, tylko poczeka na bardziej dogodny moment. Wówczas podanie nazwy zadania, w którym uprzednio nastąpił błąd ma swoje uzasadnienie, osoba nie będzie miała wątpliwości, w którym momencie popełniła błąd.

3. Decyzja egzaminatora o przerwaniu egzaminu.

Zgodnie z przepisami egzamin będzie mógł zostać przerwany przez egzaminatora tylko w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagrażało bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że nie zawsze naruszenie przepisów ujęte w tabeli nr 9 nowego rozporządzenia np. niezatrzymanie się przed sygnalizatorem S2 (zielona strzałka) będzie skutkowało przerwaniem egzaminu i uzyskaniem wyniku negatywnego. Decyzję o przerwaniu egzaminu podejmie egzaminator, mając na uwadze sytuację drogową i okoliczności w jakich dany błąd został popełniony. Jeżeli nie doszło do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia to egzamin będzie kontynuowany z jednoczesnym wskazaniem błędu jaki został popełniony.

Wprowadzane zmiany w egzaminie na prawo jazdy są krokiem naprzód w dostosowywaniu procedur egzaminacyjnych do realnych warunków panujących na drogach. Dzięki temu kandydaci na kierowców będą lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesna jazda, a sama ocena ich umiejętności będzie bardziej adekwatna i sprawiedliwa. Jest to istotny element w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa na drogach i budowania odpowiedzialności przyszłych kierowców.