Uwaga! Zmiany w egzaminie na prawo jazdy 2022
– to musisz wiedzieć!

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy 2022 to temat, który wzbudza wiele wątpliwości zarówno w środowisku instruktorów, jak i kandydatów na kierowców. Największym zaskoczeniem są nowe zasady dotyczące egzaminu teoretycznego. Co się zmieni? Dlaczego rząd zdecydował się na wprowadzenie nowych przepisów? Odpowiadamy.

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy 2022

Egzamin na prawo jazdy to ostatni krok, który dzieli kandydatów na kierowców od zdobycia uprawnień. Dlatego wiąże się z dużym stresem wywołanym niewiadomą, co dokładnie znajdzie się wśród zadań egzaminacyjnych. Rząd planuje jednak wprowadzenie kolejnych przepisów, które mogą spowodować utrudnienia w uzyskaniu pozytywnego wyniku testów. 

Dlaczego rząd zdecydował się na zmiany w egzaminie na prawo jazdy 2022? Jednym z powodów są  statystyki dotyczące sprawców wypadków. Według Najwyższej Izby Kontroli (NIK), Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zabitych na 100 wypadków. Sprawcą co piątego zdarzenia jest młody kierowca do 24 roku życia. Co może być powodem takiej sytuacji?

Warto zwrócić uwagę również na niską zdawalność części praktycznej egzaminu państwowego. Według statystyk za rok 2020, w WORD Radom wynosiła ona w przypadku części praktycznej zaledwie 30.79%. Eksperci twierdzą, że u podstaw tego problemu leży nieumiejętność zastosowania teorii w ruchu drogowym. Jakie zmiany w egzaminie na prawo jazdy 2022 przygotował rząd?

Jak dotychczas wyglądały zasady egzaminów na prawo jazdy?

Nadchodzą ważne zmiany w egzaminie na prawo jazdy 2022. Zanim jednak do nich przejdziemy, warto zwrócić uwagę na dotychczas obowiązującą procedurę. 

Pierwszym etapem jest przystąpienie do egzaminu teoretycznego. Wszyscy kursanci mają dostęp do bazy pytań oraz odpowiedzi, które pojawiają się następnie na teście w WORD. Wśród nich pojawia się 20 pytań dotyczących wiedzy podstawowej oraz 12 pytań specjalistycznych. Każdy otrzymuje 25 minut na ukończenie testu. Wszystkie pytania mają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Drugim etapem jest egzamin praktyczny, który dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich odbywa się na placu manewrowym i obejmuje:

  • sprawdzenie czynności z zakresu kontroli technicznej pojazdu – kandydat losuje dwie czynności, które musi wykonać prawidłowo,
  • prawidłowe przygotowanie pojazdu do własnych potrzeb przed rozpoczęciem jazdy,
  • sprawdzenie umiejętności używania elementów pojazdu oraz panowania nad nim podczas jazdy oznaczonym pasem ruchu do przodu i do tyłu, a także ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca postojowego.

 

Z kolei druga część odbywa się w ruchu drogowym. Obejmuje ona wiele zadań, które mają na celu weryfikację poprawności wykonywania manewrów drogowych, zachowania w konkretnych sytuacjach na drodze, umiejętności oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, a także skuteczności reagowania na faktyczne zagrożenia. Jakie szykują się zmiany w egzaminie na prawo jazdy 2022?

Sprawdź naszą ofertę: Nauka jazdy Radom u egzaminatorów!!

Nadchodzą duże zmiany na egzaminie na prawo jazdy

Zmiany na egzaminie na prawo jazdy dotyczą przede wszystkim części teoretycznej. Do tej pory każdy kandydat na kierowcę mógł skorzystać z oficjalnej bazy pytań i odpowiedzi. Bez wątpienia to duże ułatwienie, ale konsekwencje uczenia się na pamięć, bez zrozumienia było nierzadko widoczne podczas części praktycznej. Dlatego jedną z ważniejszych zmian w egzaminie na prawo jazdy jest utajnienie bazy pytań egzaminacyjnych.

Jeżeli skupimy się wyłącznie na części praktycznej, nie zauważymy znaczących zmian w przebiegu egzaminu. Warto jednak zwrócić uwagę na wprowadzenie obowiązku jednoznacznego wskazania błędów popełnianych podczas egzaminu, które skutkują natychmiastowym jego  zakończeniem z wynikiem negatywnym.

Zmiany w egzaminie praktycznym na prawo jazdy. Co musisz wiedzieć?

Sam przebieg egzaminu praktycznego nie będzie różnił się znacząco od procedury obowiązującej w poprzednich latach. Rząd zaproponował jednak zmianę, która nakłada na egzaminatora ustawowy obowiązek wskazania błędów skutkujących natychmiastowym przerwaniem egzaminu. Dzięki temu kandydaci na kierowców otrzymają jasną informację, na co powinni zwrócić uwagę podczas kolejnej próby. 

Takie zmiany w egzaminie praktycznym na prawo jazdy pozwolą na ograniczenie wątpliwości kandydata dotyczących adekwatności decyzji egzaminatora. Pamiętaj, że przebieg egzaminu praktycznego jest rejestrowany, a nagranie przechowywane przez 21 dni od dnia przeprowadzenia testu.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy – zmiany 2022

Wiemy już, że zmiany w egzaminie praktycznym na prawo jazdy, nie wpływają znacząco na sam jego przebieg. Inaczej wygląda jednak skala nowych przepisów dotyczących części teoretycznej. W 2015 roku nastąpiło ujawnienie bazy pytań z odpowiedziami. Każdy kursant otrzymywał do niej dostęp podczas kursu i przygotowywał się na egzamin teoretyczny na prawo jazdy. 

Zmiany 2022 mają jednak na celu zmuszenie instruktorów do przykładanie większej uwagi do zdobywanej wiedzy przez kursantów. Z kolei kandydaci na kierowców będą musieli skupić się na nauce przepisów i zasad ruchu drogowego. Kursant nie otrzyma więc dostępu do składu scenariuszy, wizualizacji, opisów, a także rzeczywistych pytań egzaminacyjnych.

Po wprowadzeniu ustawy będą dostępy jedynie przykładowe pytania egzaminacyjne z objaśnianiem. Dzięki temu kursant będzie wiedział, jak wygląda schemat, ale nie pozna faktycznej treści zadania. Te działania mają na celu zmotywowanie kandydatów do nauki, a instruktorów do przekazania kompleksowej wiedzy.

Kurs na prawo jazdy kat. B w OSK L-MOT

Wiemy już, jak prezentują się zmiany na egzaminie na prawo jazdy. Chcemy jednak zapewnić, że nie wpłyną one znacząco na przebieg naszego szkolenia. Od zawsze przekazujemy kompletną wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz zasad ruchu drogowego. Stawiamy na to, by nasi kursanci potrafili wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznych sytuacjach. 

Jeżeli kursant ma wątpliwości, czy dobrze rozumie obowiązujące przepisy, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Gwarantujemy ciągłe wsparcie uczestnikom naszego kursu. Co ważne, zapewniamy również zajęcia z psychologiem, który pomaga poradzić sobie ze stresem.