Taryfikator mandatów 2022
– Co nas czeka?

Uwaga, nowy taryfikator mandatów 2022! Rząd przygotował dla kierowców niemiłą niespodziankę w formie podwyżek mandatów, a także zaostrzenia przepisów związanych z naliczaniem punktów karnych. Co nas czeka? Za co grożą największe kary? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Taryfikator mandatów 2022 – łatwiej stracić prawo jazdy?

Nowy taryfikator mandatów 2022 to prawdziwa rewolucja w systemie obowiązujących kar za wykroczenia drogowe. Rząd zdecydował się na wprowadzenie tak poważnych zmian po raz pierwszy od 26 lat. Podwyżka stawek mandatów weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, a wysokość kar może poważnie nadszarpnąć portfele Polaków. Ponadto wielu kierowców alarmuje, że wskutek wprowadzonych zmian będzie łatwiej o utratę prawa jazdy.

Powodem żywych dyskusji są również zmiany dotyczące naliczania i kasowania punktów karnych, które wejdą w życie 17 września 2022 roku. Nowy taryfikator mandatów zakłada możliwość wpisania jednorazowo aż 15 punktów karnych za 12 wykroczeń. Dotyczy to między innymi: 

 • nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach, 
 • niezatrzymania się do kontroli i ucieczka,
 • spowodowania wypadku drogowego,
 • sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym,
 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • ominięcia pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

Największe zmiany: nowy taryfikator mandatów 2022

Nowy taryfikator mandatów 2022 wprowadza poważne zmiany, które odczują szczególnie kierowcy jeżdżący zbyt szybko. Sięgają one nawet 2500 zł w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 71 km/h lub więcej. Ważną zmianą jest również wprowadzenie surowych kar za krycie sprawców takiego wykroczenia. Właściciel pojazdu może otrzymać mandat w wysokości nawet 8000 zł. 

Jeżeli kierujący pojazdem spowoduje wypadek, będzie kosztowało go to nie mniej niż 1500 zł. Wiele obaw wzbudza również zaostrzenie przepisów dotyczących nieprawidłowego zachowania wobec pieszych. Minimalna grzywna wynosi w takiej sytuacji aż 1500 zł. Dotyczy to wyprzedzania na przejściu czy ominięcia pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa.

To ważne! Nowy taryfikatora mandatów 2022 wprowadza również poważną zmianę, która dotyczy recydywistów. Jeżeli popełnisz to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania, będzie obowiązywała co najmniej dwukrotnie wyższa stawka grzywny. 

Surowe kary za wykroczenia wobec pieszych, czyli taryfikator 2022

Od czerwca 2021 roku obowiązują przepisy, które zmieniają pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych w bardziej uprzywilejowanego uczestnika ruchu drogowego. Zasady w dalszym ciągu wymagają od kierującego pojazdem zachowania szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości.

Nowy taryfikator 2022 zaostrza jednak dotychczasowe przepisy i wprowadza przede wszystkim obowiązek ustąpienia pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście lub znajdującej się na nim. Jeżeli kierowca nie będzie przestrzegał tych przepisów, według taryfikatora 2022 zostanie obciążony grzywną wnoszącą 1500 zł.

Warto jednak zaznaczyć, że to nie najwyższa kara, jaka obowiązuje w przypadku wykroczeń wobec pieszych. Taryfikator 2022 obejmuje następujące grzywny:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejściu 1500 zł / 3000 zł,
 • wyprzedzenie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych 1500 zł / 3000 zł,
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa przejazdu 1500 zł / 3000 zł,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, cofając pojazdem 1500 zł / 3000 zł,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania 1500 zł / 3000 zł,
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejścia dla pieszych 1500 zł / 3000 zł,
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 1500 zł / 3000 zł.

 

Wyższe stawki, które zakłada taryfikator 2022, dotyczą osób popełniających wykroczenie wobec pieszych po raz kolejny w ciągu dwóch lat od dnia pierwszego ukarania. Dwukrotnie wyższa stawka będzie obowiązywała od września 2022 roku.

Lepiej jeździć bezpiecznie, czyli nowy taryfikator mandatów 2022 za prędkość

Jak wspomnieliśmy na początku, nowy taryfikator mandatów 2022 wprowadza również wyższe stawki grzywny za przekroczenie prędkości. Kara za brawurową jazdę będzie zależała przede wszystkim od skali popełnionego wykroczenia. Najwyższy mandat otrzymają kierowcy, u których na liczniku pojawi się prędkość wyższa o 71 km/h lub więcej od dopuszczalnej.

Nowy taryfikator mandatów 2022 ma na celu nakłonienie kierowców do bezpiecznej jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy to dobry sposób? Już od 1 stycznia można było zauważyć, że osoby kierujące pojazdami zachowywały szczególną ostrożność. Potwierdzają to statystyki udostępnione przez policję.

Patrole zatrzymały na polskich drogach 29 osób kierujących pojazdami, które przekroczyła prędkość o więcej niż 50 km/h w dniach 1 i 2 stycznia. Dla porównania w 2021 roku była ona znacznie wyższa – wykroczenie popełniło 150-200 kierowców.

Nowy taryfikator mandatów 2022 wprowadza wyższe stawki, które zależą od skali przekroczenia prędkości. Wysokość grzywny prezentuje się następująco:

 • 50 zł – przekroczenie prędkości do 10 km/h,
 • 100 zł – przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h,
 • 200 zł – przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h,
 • 300 zł – przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h,
 • 400 zł – przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h,
 • 800 zł – przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,
 • 1000 zł – przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h,
 • 1500 zł – przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h,
 • 2000 zł – przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h,
 • 2500 zł – przekroczenie prędkości o 71 km/h lub więcej. 

 

Tak jak w przypadku pozostałych wykroczeń, kara wzrośnie dwukrotnie, jeżeli kierowca popełnił to samo wykroczenie w ciągu ostatnich dwóch lat. Może więc wynosić nawet 5000 zł.

Nawet 4000 zł, czyli za co zapłacisz najwięcej

Nowy taryfikator mandatów 2022 został jednoznacznie oceniony jako rewolucyjny. Grzywny w ocenie kierowców są zbyt surowe. Jak jednak wspomnieliśmy, zdają się osiągać zamierzony efekt, czyli poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za jakie wykroczenia otrzymasz najwyższą karę?

 • Minimum 4000 zł otrzymasz za niewskazanie osoby, której właściciel pojazdu powierzył samochód podczas popełnienia przestępstwa,

 

Taryfikator 2022 wprowadza również mandat w wysokości 4000 zł za popełnienie następujących wykroczeń w przypadku recydywy:

 • wjechanie za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych czy też za inne urządzenie nadające te sygnały,
 • wjechanie za przejazd kolejowy, kiedy po drugiej stronie nie ma wystarczająco miejsca do kontynuowania jazdy,
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, kiedy rozpoczęło się opuszczanie zabezpieczeń.

 

Jeżeli nie masz jeszcze uprawnień kierowcy, ale chcesz nauczyć się bezpiecznej jazdy zgodnie z przepisami, zapraszamy do kontaktu!