Najczęstsze błędy na egzaminie praktycznym na prawo jazdy
– Jak się ich ustrzec?

Każdemu kursantowi towarzyszy podczas egzaminu wiele emocji, wśród których pojawia się również silny stres. Świadomość błędów, jakie najczęściej są powodem niepowodzenia, pomoże Ci się przed nimi ustrzec. Podczas kursu w OSK L-MOT otrzymasz zarówno wsparcie psychologa, jak również byłego egzaminatora. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu dowiesz się, w jaki sposób ograniczyć stres, na czym polegają najczęstsze błędy na egzaminie praktycznym na prawo jazdy oraz jak ich uniknąć. Poniżej znajdziesz kilka cennych informacji na ten temat od Roberta Tomaszewskiego – byłego egzaminatora i kierownika OSK L-MOT.

Plac manewrowy: Najczęstsze błędy na egzaminie na prawo jazdy

Na wstępie należy zaznaczyć, że aż 30% osób przystępujących do egzaminu praktycznego nie zdaje go już na placu manewrowym. Powszechnie znane są zarówno kryteria oceny zadań egzaminacyjnych, jak i wymiary stanowisk. Już ta wiedza powinna się przekładać na pozytywne wykonanie tych zadań oraz uniknięcie błędów podczas egzaminu na prawo jazdy, szczególnie gdy szkoła jazdy, w której się uczymy, dysponuje pojazdami tego samego typu co ośrodek egzaminacyjny. Moje doświadczenia wskazują jednak, że jest inaczej. 

Błędy na egzaminie praktycznym na placu manewrowym są po części skutkiem stresu, który towarzyszy kandydatom w pierwszych minutach jazdy. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie można tłumaczyć wszystkiego nerwami. Powodem niepowodzenia okazuje się nierzadko słabe przygotowanie praktyczne do jazdy. Częsty błąd na egzaminie praktycznym pojawia się podczas jazdy do tyłu „po łuku” i polega na schematycznym wykonaniu obrotów kierownicą.  

Cofanie na zasadzie „widzę tyczkę – skręcam pół obrotu” wielokrotnie doprowadza do potrącenia  tyczki lub przejechania linii. Zdający tak ślepo ufają w skuteczność tej metody, że ignorują wnikliwą obserwację otoczenia, co kończy się błędami na egzaminie prawa jazdy i uzyskaniem wyniku negatywnego już na placu manewrowym.

Najczęstsze błędy na egzaminie praktycznym w ruchu drogowym

Podczas części egzaminu w ruchu drogowym dochodzi najczęściej do nieustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. Przeważnie jest to skutek: 

  • niewłaściwej oceny zachowań innego uczestnika ruchu, 
  • błędnego oszacowania prędkości, z jaką porusza się inny pojazd, 
  • zła ocena odległości, w której się znajduje, zwłaszcza podczas zmiany pasa ruchu.

 

Błędy na egzaminie na prawo jazdy – nieustąpienia pierwszeństwa – są również wynikiem niedynamicznego ruszania z miejsca. Może tak się zdarzyć, gdy osoba zdająca, chcąc opuścić skrzyżowanie i widząc nadjeżdżający z przeciwka pojazd w bezpiecznej odległości, podejmuje decyzję o rozpoczęciu jazdy, ale robi to na tyle niedynamicznie, że po upływie kilku sekund nadal znajduje się na skrzyżowaniu. W takiej sytuacji następuje zmuszenie nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu do istotnej zmiany prędkości, a tym samym błąd na egzaminie na prawo jazdy, jakim jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. 

W tym przypadku ocena odległości i prędkości innego pojazdu była właściwa, natomiast realizacja pozostawiała już wiele do życzenia. Mamy tu do czynienia z brakiem zręczności w prowadzeniu pojazdu, czyli nieprawidłowym wykonaniem zamierzonego manewru, podczas gdy sama decyzja była właściwa. 

Niedostrzeganie znaków drogowych a błędy na egzaminie na prawo jazdy

Błędy na egzaminie na prawo jazdy wynikają bardzo często również z niedostrzegania znaków drogowych ustalających pierwszeństwo przejazdu. Najczęściej dotyczy to skrzyżowań z tzw. „pierwszeństwem łamanym”. Osoba egzaminowana widzi znak, który informuje ją, że znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Nie dostrzega jednak tabliczki, która wskazuje, jak to pierwszeństwo przez dane skrzyżowanie przebiega. 

Najczęstsze błędy na egzaminie na prawo jazdy wynikają również z trudności z dostrzeganiem skrzyżowań równorzędnych. Zbliżając się do takiego skrzyżowania, 

  • nie zachowują szczególnej ostrożności, 
  • nie zmniejszają prędkości.

Natomiast o nieustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony i błędzie na egzaminie na prawo jazdy dowiadują się, dopiero gdy egzaminator gwałtownie zatrzyma pojazd. 

Pamiętaj! Skrzyżowania równorzędne bywają często nieoznakowane. Bądź ostrożny i obserwuj całe otoczenie drogi, by nie umknęły one Twojej uwadze.

Niestety, równie często, uwadze zdających umykają znaki wskazujące przejścia dla pieszych. Do Najczęściej takie błędy na egzaminie na prawo jazdy pojawiają się, gdy zdający poruszający się drogą dwukierunkową nie obserwują w wystarczającym stopniu obu części drogi. Pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, które utknęły w korku, zasłaniając lewą część jezdni, powodują, że przejście dla pieszych jest widoczne tylko w połowie. 

Zdający często nie są przygotowani na to, że zza stojących w korku pojazdów nagle wyłoni się pieszy chcący przejść na drugą stronę jezdni. Ten brak ostrożności powoduje, że egzaminowani dostrzegają pieszych zdecydowanie za późno, gdy nie ma już czasu na prawidłową reakcję i dochodzi do poważnego błędu na egzaminie na prawo jazdy. Wiele egzaminów zakończyło się interwencją egzaminatora polegającą na gwałtownym zatrzymaniu pojazdu przed przejściem, po którym poruszał się pieszy.

Sprawdź więcej informacji o ofercie: jazdy doszkalające w Radomiu

Znak STOP a błędy na egzaminie prawa jazdy

Kolejnym błędem, który pojawia się na egzaminie prawa jazdy, jest niezastosowanie się do znaku STOP. Dzieje się tak, ponieważ kierujący nie zawsze wie, jak powinien się zachować, widząc ten znak. Niewłaściwe miejsce zatrzymania, jakie wybiera zdający często przyczynia się do uzyskania przez niego wyniku negatywnego. 

Pamiętaj, że to linia ciągła wyznacza miejsce zatrzymania pojazdu. W przypadku braku linii, co nierzadko się zdarza, zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu, które zapewnia dobrą widoczność drogi z pierwszeństwem. 

Zachowanie w nietypowych sytuacjach w ruchu drogowym

Egzaminowani za to doskonale pamiętają, że nie wolno najechać na linię podwójną ciągłą, mają to wręcz zakodowane w głowie. Niestety do tego stopnia, że nawet wtedy gdy omijają nieprawidłowo zaparkowany pojazd, wolą doprowadzić do kolizji, niż naruszyć wspomnianą linię. Taka sytuacja jest ewidentnym błędem na egzaminie na prawo jazdy, który kończy się wynikiem negatywnym. 

Pamiętaj, że w ruchu drogowym zdarzają się sytuacje wyjątkowe, które nie pozostawiają nam wyboru i zmuszają nas do nietypowych zachowań, których w normalnych warunkach chcielibyśmy uniknąć.

Jak wystrzegać się najczęstszych błędów na egzaminie praktycznym?  

Unikaj błędów na egzaminie praktycznym opisanych wyżej. Prowadź pojazd ostrożnie, przewidując i odpowiednio reagując na zagrożenia. Obserwuj uważnie drogę i innych uczestników ruchu drogowego. Przestrzeganie tych wszystkich zasad pomoże Ci w osiągnięciu sukcesu na egzaminie państwowym na prawo jazdy.