Hierarchia znaków poziomych i pionowych, osób kierujących ruchem oraz sygnalizacji świetlnej
– Egzaminator wyjaśnia

Niektóre skrzyżowania okazują się nierzadko problematyczne nie tylko dla naszych kursantów, ale również doświadczonych kierowców. Potwierdził to jeden z naszych questów opublikowanych na Facebooku. Wiele osób zaznaczyło nieprawidłową odpowiedź z powodu złej interpretacji oznaczeń znajdujących się na skrzyżowaniu. 

Rozwiązaniem tego zadania jest hierarchia znaków poziomych i pionowych, osób kierujących ruchem oraz sygnalizacji świetlnej. Jakie obowiązują przepisy? Jak zachować się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną i znakiem “STOP”? Egzaminator wyjaśnia.

Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

Na egzaminie państwowym w ruchu drogowym mamy do wykonania szereg zadań egzaminacyjnych, o różnym stopniu trudności, które zostały ujęte w tabeli nr 7 załącznika 2 do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Wśród nich znajdują się zadania takie jak przejazd przez skrzyżowanie oznaczone znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na których skupimy się w tym artykule. 

Najważniejsze przepisy:  Hierarchia znaków poziomych i pionowych, osób kierujących ruchem oraz sygnalizacji świetlnej

Przejeżdżając przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, musimy znać przepis ustawy prawo o ruchu drogowym ujęty w art. 5 ust. 1, 2 i 3. Dotyczy on hierarchii osób kierujących ruchem, sygnałów świetlnych, znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu oraz zasad ogólnych, który brzmi:

Art. 5. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Trasa egzaminacyjna: problematyczne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i znakiem “Stop” w Radomiu

skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, hierarchia znaków

Na opublikowanym przez nas zdjęciu mamy do czynienia ze skrzyżowaniem oznakowanym znakiem „STOP” oraz sygnalizacją świetlną. 

Znak „STOP” jest znakiem regulującym pierwszeństwo przejazdu. Dodatkowo zobowiązuje nas do zatrzymania pojazdu przed linią ciągłą, jeżeli jest wyznaczona, lub w miejscu zapewniającym widoczność drogi z pierwszeństwem. 

Sytuacja zmienia się, jednak kiedy na skrzyżowaniu występuje sygnalizacja świetlna. Zgodnie z przedstawionym wyżej art. 5 ust 3 ustawy prawo o ruchu drogowym powinniśmy zastosować się do sygnału zielonego i przejechać skrzyżowanie bez zatrzymania. 

Sprawdź naszą ofertę: Nauka jazdy u egzaminatorów

 

Dlaczego to konkretne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i znakiem “STOP” może być problematyczne?

Problem z tym konkretnym skrzyżowaniem lub innymi podobnymi polega na jego budowie i miejscach, w których znak i sygnalizator świetlny zostały umieszczone. Nie bez powodu zakwalifikowaliśmy to, z pozoru oczywiste, skrzyżowanie do problematycznych. 

Kiedy kursanci mijają zielone światło w znacznej odległości od skrzyżowania i zbliżają się do drogi z pierwszeństwem, często zapominają o nim w momencie dotarcia do przecięcia jezdni ze znakiem “STOP”. Pod wpływem dużej ilości bodźców reagują często instynktownie i zatrzymują pojazd.

Innym, często podejmowanym przez kursantów argumentem jest teza, że sygnał zielony dotyczył przejścia dla pieszych, a samo skrzyżowanie jest oznaczone znakiem „STOP”. Na tym skrzyżowaniu zdarza się to niestety często. 

Wybraliśmy dla Was to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i znakiem “STOP”, żeby zwrócić Waszą uwagę na powyższe zagrożenia. Znajomość takich miejsc oraz zrozumienie zasad, jakie na nich występują, pomoże w pomyślnym zdaniu egzaminu w Radomiu oraz przyczyni się do bezpiecznej samodzielnej jazdy w przyszłości.