Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
– Egzaminator wyjaśnia

Przygotowanie do egzaminu wymaga zarówno zdobycia odpowiedniej wiedzy, jak i umiejętności. Jednym z zadań podczas części praktycznej jest hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu. Na czym polega i jak powinno być wykonane prawidłowo? Wyjaśnia Robert Tomaszewski – egzaminator i właściciel OSK L-MOT.

Cel zadania: hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

Jako kierowcy zatrzymujemy się często na poboczu w celu wysadzenia pasażera lub jego zabrania. Takie zachowanie na drodze może być niebezpieczne dla innych, jeżeli nie wykonamy go zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz techniką kierowania pojazdem. Dlatego na egzaminie pojawia się zadanie: hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu. 

Zadanie to ma na celu sprawdzenie umiejętności:

 • zatrzymania pojazdu niewynikającego z warunków na drodze lub przepisów ruchu drogowego.
 • łagodnego hamowania w sposób przewidywalny dla innych uczestników ruchu drogowego,
 • hamowania za pomocą silnika.

Gdzie wykonuje się hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu?

Jak zostało wspomniane powyżej, zadanie to weryfikuje szereg różnych umiejętności, wśród których pojawia się nie tylko umiejętność spokojnego hamowania do zatrzymania we wskazanym miejscu, ale również prawidłowe włączanie się do ruchu. Pojawia się więc wątpliwość, czy wykonywanie tego zadania na placu manewrowym ośrodka egzaminowania ma sens. Mimo to ta metoda jest wciąż dopuszczona przepisami prawnymi, choć egzaminator nie weryfikuje w tym przypadku innych umiejętności poza zatrzymaniem pojazdu w określonym miejscu.

Egzamin ma odzwierciedlać realne warunki jazdy, a więc wydaje się zasadne wykonanie tego zadania w ruchu drogowym. Dlatego skupmy się na analizie zadania “hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu” w ruchu miejskim.

Krok po kroku: Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu

Zadanie egzaminacyjne musi być wykonane zgodnie z techniką kierowania pojazdem. Co to oznacza? Poniżej znajdziesz najważniejsze zasady:

 • Powinieneś hamować w sposób łagodny i przewidywalny dla innych kierowców.
 • Należy hamować za pomocą silnika, a w ostatniej fazie wcisnąć sprzęgło i nie dopuścić do unieruchomienia.

 

Uwaga! Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu to nie hamowanie awaryjne. W tym przypadku liczy się płynność oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa. Nagłe zatrzymanie pojazdu we wskazanym miejscu może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 1. Egzaminator wydaje polecenie wykonania zadania “hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu” z odpowiednim wyprzedzeniem. Wskazuje stronę jezdni, po której musi zatrzymać się osoba zdająca.

 2. Osoba zdająca powinna płynnie i spokojnie zatrzymać się jak najbliżej krawędzi jezdni we wskazanym miejscu.

 3. Następnie osoba zdająca jako uczestnik włączający się do ruchu musi pamiętać o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom. Egzaminator przywiązuje dużą uwagę na włączenie się do ruchu. Osoba zdająca powinna obserwować otoczenie pojazdu przed ruszeniem, czyli prawidłowo ocenić sytuację wokół pojazdu, użyć lusterek oraz obrócić głowę. Zachowanie należytej ostrożności będzie kluczowe w ocenie tego zadania.

Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu – jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej

Egzaminator wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, na przykład na wysokości przeszkody lub obiektu przydrożnego. Ty musisz pamiętać, by wykonać zadanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Oznacza to spokojne i płynne zatrzymanie we wskazanym miejscu – jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej. Osoba zdająca musi pamiętać również o ustąpieniu pierwszeństwa podczas ponownego włączania się do ruchu drogowego oraz zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Przeanalizujmy również, co oznacza sformułowanie „jak najbliżej krawędzi jezdni”. Określa ono  jednoznacznie miejsce zatrzymania – nie ma tutaj miejsca  na jakąkolwiek tolerancję polegającą na zachowaniu odstępu od krawędzi jezdni. 

W przepisie ustawy Prawo o ruchu drogowym nie pojawia się słowo “blisko” lub “przy”, ponieważ każde hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu na jezdni w niewielkim nawet odstępie od jej krawędzi może utrudnić ruch pojazdom lub innym uczestnikom ruchu.

FAQ: Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu

Co jeśli egzaminator nie określi strony jezdni, po której należy wykonać hamowanie we wskazanym miejscu?

Egzaminator musi się liczyć z tym, że osoba egzaminowana może wykonać zatrzymanie po lewej stronie jezdni przy zachowaniu obowiązujących zasad, czyli na drodze jednokierunkowej lub na dwukierunkowej o małym natężeniu ruchu. 

Czy istnieje obowiązek włączenia kierunkowskazu przy o zjechaniu do prawej lub lewej krawędzi i zatrzymania pojazdu równolegle do krawędzi?

Przepisy nie wskazują jasno na istnienie takiego obowiązku. Dotyczy to zarówno zatrzymania we wskazanym miejscu, jak i ruszania. Należy jednak zwrócić uwagę na art. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z zapisami, uczestnik ruchu musi unikać działania, które mogłoby spowodować zagrożenie lub utrudnienie ruchu – również zaniechania. Dlatego użycie kierunkowskazu interpretuje się jako działanie na rzecz bezpieczeństwa i stanowi dodatkową informację dla innych uczestników ruchu oraz dodatkowy plus w ocenie egzaminatora. 

Nieprawidłowe hamowanie we wskazanym miejscu

Nieprawidłowo wykonane hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu zostanie potraktowane jako błąd, kiedy:

 • zatrzymanie nastąpiło na środku jezdni lub pasa ruchu, 
 • hamowanie było zbyt gwałtowne lub
 • wykonanie zadania nie nastąpiło we wskazanym miejscu. 

 

Jeżeli osoba zdająca włączy się do ruchu w sposób nieprawidłowy bez następstwa, jakim jest nieustąpienie pierwszeństwa, egzaminator odznaczy tę sytuację w arkuszu przebiegu egzaminu jako błąd – nieprawidłowo wykonane zadanie „włączanie się do ruchu”. 

W przypadku nieustąpienia przejazdu podczas włączania się do ruchu egzamin zostanie przerwany z wynikiem negatywnym.