Dofinansowanie do prawa jazdy
– czy można otrzymać? Jakie zasady obowiązują?

Kurs prawa jazdy kat. B realizujemy zazwyczaj tylko raz, a zdobyte wiedza i umiejętności wykorzystujemy przez całe życie. Bardzo często jedynym kryterium wyboru szkoły jazdy jest cena szkolenia. Decyzje podejmowane na podstawie tylko tego parametru mogą okazać się w niedalekiej przyszłości błędem. 

Jeżeli zastanawiasz się, czy można otrzymać dofinansowanie do prawa jazdy w Radomiu, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat. Podpowiemy Ci również, z jakich rozwiązań korzystają pozostali kursanci.

Dofinansowanie do prawa jazdy Radom

Prawo jazdy będzie towarzyszyło Ci przez całe życie. Od wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia zależy nie tylko wynik egzaminu w WORD, ale również bezpieczeństwo Twoje oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego warto wybrać sprawdzoną szkołę jazdy, która skutecznie przygotuje Cię do roli kierowcy. Takim rozwiązaniem jest nauka u egzaminatorów w OSK L-MOT.

Dzięki nam zdobędziesz niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego, swoich praw i obowiązków. Przeprowadzimy Cię przez każdy etap nauki jazdy. Wyjaśnimy krok po kroku, jak wykonać konkretne manewry. Ponadto zapewniamy naszym kursantom wsparcie psychologa, co okazuje się bezcenne w obliczu stresu związanego z egzaminem.

Chcesz wziąć udział w naszym szkoleniu? Zastanawiasz się, czy istnieje szansa na otrzymanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów? Dofinansowanie do prawa jazdy w Radomiu to tylko jedna z możliwości, która pomoże Ci w realizacji kursu w wymarzonej szkole. Potrzebne wsparcie finansowe możesz otrzymać również z innych źródeł.

Jakie dofinansowanie do prawa jazdy możesz otrzymać w Radomiu?

Jeżeli interesuje Cię dofinansowanie do prawa jazdy w Radomiu, możesz otrzymać je z dwóch podstawowych źródeł. Pierwsze z nich to Urząd Pracy, który realizuje projekty wspierające rozwój kariery oraz predyspozycje osób bezrobotnych do znalezienia zatrudnienia. Warto jednak zwrócić uwagę na informacje publikowane na bieżąco na stronie UP. 

Uwaga! Postanowienie o udzieleniu dofinansowania do prawa jazdy zależy od indywidualnej analizy sytuacji wnioskodawcy oraz udzielonej na tej podstawie decyzji Urzędu Pracy.

Dofinansowanie do prawa jazdy w Radomiu mogą otrzymać również osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Takie wsparcie obejmuje dodatkowo osoby z dysfunkcją narządu słuchu lub ruchu. 

Uwaga! Zaznaczamy jednak, że w OSK L-MOT nie posiadamy pojazdów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb kursantów z dysfunkcją ruchu.

Drugim źródłem, z którego można uzyskać dofinansowanie do kursu prawa jazdy kat. B, są szkoły. Niektóre placówki w Radomiu umożliwiają swoim uczniom otrzymanie wsparcia na realizację szkolenia w wybranym przez ucznia ośrodku. Zazwyczaj kierują się one dwoma kryteriami: zaangażowaniem w życie szkoły, a także osiągnięciami w nauce.

Dofinansowanie do kursu prawa jazdy kat. B – warunki otrzymania

Przeanalizujmy teraz wymagania stawiane osobom starającym się o dofinansowanie do kursu prawa jazdy kat. B w tych trzech różnych przypadkach. Zacznijmy od wsparcia z Urzędu Pracy dla bezrobotnych. Jakie warunki Cię obowiązują?

  • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej
  • Dostarczenie wniosku o skierowanie na szkolenie z oferty rynkowej z uzasadnieniem celowości kursu.

 

W przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności obowiązuje dostarczenie następujących dokumentów:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dokument stanowiący opiekę prawną,
  • opcjonalnie zaświadczenie lekarskie, gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L
  • opcjonalnie ofertę cenową.

 

Powyższe dokumenty można dostarczyć również w formie skanu lub kopii.

Jeżeli interesuje Cię dofinansowanie do kursu prawa jazdy kat. B w szkole, poproś o udzielenie niezbędnych informacji w sekretariacie. Zdarza się, że uczeń nie musi składać żadnych wniosków, a środki na realizację kursu dostaje w ramach gratyfikacji.

Sprawdź również ofertę: Kurs na prawo jazdy w Radomiu

Ile wynosi i co obejmuje dofinansowanie na prawo jazdy w Radomiu?

Wiesz już, jak uzyskać dofinansowanie do prawa jazdy. Teraz jednak pojawiają się kolejne,  bardzo ważne pytania o wysokość wsparcia oraz jego celowości. W tym przypadku również przeanalizujemy osobno każdą z dostępnych możliwości.

Dofinansowanie na prawo jazdy w Radomiu z UP nie może przekraczać wartości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli koszt szkolenia jest wyższy, pozostałą część należy pokryć z własnych środków. Pamiętaj również, że decyzja opiera się o analizę indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Dodatkowo otrzymasz również środki na pokrycie kosztów badania lekarskiego. Opłatę za egzamin należy pokryć samodzielnie.

Jeżeli złożysz wniosek o dofinansowanie na prawo jazdy w Radomiu dla osób niepełnosprawnych, przysługuje Ci kwota wynosząca nawet 4 800 zł. W przypadku kategorii B możesz otrzymać:

  • 2 100 zł obejmuje koszty kursu i egzaminów,
  • 500 zł w przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza migowego,
  • 800 zł na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa jazdy podczas kursu poza miejscowością zamieszkania.

 

Pamiętaj! Musisz pokryć samodzielnie co najmniej 25% wartości kursu na prawo jazdy.

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie na prawo jazdy w Radomiu ze szkoły, szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariacie. 

Co zrobić, gdy dofinansowanie do prawa jazdy w Radomiu będzie niedostępne?

Wiedza na temat tego, jak uzyskać dofinansowanie do prawa jazdy w Radomiu oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów, nie gwarantuje uzyskania środków. Jeżeli zależy Ci jednak na szkoleniu w OSK L-MOT, otrzymujesz możliwość rozłożenia płatności na 3 raty. Terminy płatności zostaną ustalone w taki sposób, by po realizacji zajęć praktycznych, kurs został w całości spłacony. Szczegółowe informacje otrzymasz w naszej szkole!