PZM TRAVEL

Współpracujemy z Polskim Związkiem Motorowym Travel w Warszawie w zakresie turystyki motorowej. Posiadamy licencję PZM Travel na wystawianie dokumentów turystycznych: pełnomocnictwo PZM (upoważnienie na wyjazd za granicę pożyczonym

samochodem), obowiązkowe opłaty drogowe - winietki (autostrady i drogi płatne w Austrii, Słowacji, Czechach, Szwajcarii i Włoszech). Więcej informacji na oficjanlnej stronie PZM Travel: pzmtravel.com.pl.

L-MOT Radom