DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

Ośrodek szkolenia kierowców L-MOT w Radomiu prowadzi wieloletnią działalność szkoleniową w zakresie kursów prawa jazdy. Najnowsza technika wykorzystywana podczas szkolenia, dobra organizacja pracy, wysoki poziom merytoryczny instruktorów oraz bogate zaplecze techniczne

pozwala na skuteczne przygotowanie kursantów do egzaminu. L-MOT od lat prowadzi w rankingach zdawalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Nasz program szkolenia obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin ćwiczeń praktycznych.

L-MOT Radom


NOWA FLOTA

L-MOT Radom

Dostosowując się do zmian w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu, obecnie prowadzimy szkolenia na fabrycznie nowych samochodach Hyundai i20. Nasza flota składa się z zadbanych i w pełni sprawnych aut.

Baza szkoleniowa ośrodka L-MOT obejmuje salę wykładową z pomocami szkoleniowymi, stanowiska komputerowe z programami egzaminacyjnymi oraz wzorcowy, oświetlony plac manewrowy przy ul. Kieleckiej.